Lymfterapi

Lymfmassage är ingen quick-fix metod där det räcker med ngr enstaka massagesessioner.Lymfmassage med NBE radiovågor ger en betydande större effekt än lymfmassage med bara händerna.Man når både det ytliga och djupare lymfkärlen effektivt.Här får du även ytterligare info om hur du på olika sätt ökar effekten i lymfan.Då massagen tillsammans med både kostråd och egenvård med i  behandlings-konceptet så får  du mer kunskaper att själv styra över resultatet.

Lymfmassage

Har du problem med vätskefyllnad och svullnader i kroppen?

Har du stel/öm bindväv,celluliter,kalla kroppsdelar?

Får du täta och återkommande förkylningar och infektioner?

Då kan kan lymftmassage vara ngt för dig!

Alla människor mår bra av lymfbehandling,särskilt om man stressar.

Celluliter är lymfa som stagnerat.Om lymfan cirkulerar försvinner celluliterna.

Spända halsmuskler kan ge lymfsvullnad på halsen och i ansiktet.

Lymfa som inte är i rörelse blir till gele' som omvandlas till fett.

Där samlas slaggprodukter och skräp som gör att bindväven som finns kring alla muskler och organ stelnar.Och då försämras cirkulationen ännu mer.

Vi har lymflkörtlar överallt.

I lymfsystemet finns vårt  immunförsva och det är beroende av kroppens övriga cirkulationssystem,att blodet pulserar och att musklerna rör sig.

Andningen och hjärtslagen påverkar lymfans rörelse.Men för hård träning är inte bra,då blir vi stela i kroppen.

Djupa andetag ökar flödet och är viktigt för ökad syresättning av blodet.

 

Lymfmassage

Lymfmassage som främjar lymfflödet i lymfsystemet och eliminerar vätskeansamlingar i de intercellulära utrymmena i blodkärlen. Denna typ av massage renar kroppen och slappnar av muskelfibrerna genom att främja lymfcirkulationen.

Hur fungerar behandlingen?

Lymfdränagebehandlingen är en utvändig massage som sker med ett masserande, pumpande rörelser som stimulerar lymdränaget motoriken i lymfbanorna så att de pumpar fram lymfvätskan snabbare samt löser upp lymfstockningar i vävnaderna, vilket ger ett friskare och smidigare vävnad. Lymfdränagebehandlingen ser till så att vätska och slagg förs bort. Efter behandlingen brukar man se reducering av omfånget runt t ex benen, mage och armar.

På grund av medicin, stress, rökning, ringa vätskeintag och dåliga matvanor uppstår ofta blockeringar i lymfsystemet. Vill du ha hjälp att avlägsna slaggprodukter som lagrats? Vill du ha en behanding som  som hjälper kroppen att hålla ett jämnare näringsflöde? Då ska du prova lymfdränagebehandlingen!

Hur fungerar lymfsystemet?

Lymfan är en klar vätska som cirulerar runt i vår kropp i ett lymfsystem som i stort sett följer blodådrorna. Blodet tillför kroppen näringsämnen och syre medan lymfan samlar upp vävnadsvätskan som sipprar ut från kärlen, filtrerar och rensar den från avfallsprodukter som försvinner ut via njurar och andning. Den rensade vätskan leds tillbaka till blodbanan. Lymfbanorna är kroppens avloppssystem, de "städar bort" vätska och slaggprodukter som hjälper kroppen att hålla ett jämnt näringsflöde. Det är vanligare att kvinnor är mer utsatta för lagring av vävnadsvätska och slaggprodukter än män. Kvinnors hormonsväningar och en annan fördelning av fettväv kan vara en förklaring, då fettväv är en bra lagringsplats för slaggprodukter.

 

Vid frågor och prisuppgifter, maila mig via smbhudochfot@hotmail.com.

I